image 1 image 2 image 3 image 4 image 5

Zaptivni elementi

Postoji više vrsta zaptivki i cilindara. Međusobno se razlikuju oblikom i materijalom, s obzirom na način ugradnje, temperaturno područje rada i tlak u kojemu djeluje hidraulični cilindar. Hidraulične zaptivke su važne za smanjivanje gubitka tekućine u hidrauličkim radovima, zato uvelike utječu na efikasnost hidrauličnih naprava. Hidraulik Tim u ponudi ima sve vrste zaptivnih elemenata, a vodeći smo u BiH po kvaliteti istih.

Hidraulični cilindri

Hidraulični cilindar je sastavni dio u hidraulici koji vrši glavnu funkciju. To je hidraulični potrošač koji pretvara energiju hidrauličnog medija u koristan rad. Njegova ulazna veličina jest hidraulični medij pod tlakom koji djeluje na površinu klipa hidrauličnoga cilindra. Time uzrokuje pravocrtno kretanje klipa, a kao posljedica toga i klipnjače koja je povezana s teretom. Tako se energija hidrauličnoga medija pretvara u provodljivu snagu koja djeluje pravocrtno. Hidraulični medij uglavnom je mineralno ulje; u hidraulici se upotrebljavaju i sintetička ulja i emulzije, a sve više i voda (vodena hidraulika).

Honovane cijevi

Hladno vučene cijevi za izradu cilindara iz materijala ST - 52.3, BK+S, DIN 2391. Tolerancija unutarnje obrade je H8. U prodajnom programu su cijevi unutarnjeg promjera od Ø 30 mm do Ø 300 mm. Cijevi su zaštićene posebnim uljem protiv hrđanja. Cijevi je potrebno čuvati na stalnoj sobnoj temperaturi, kako ne bi bile izložene velikim temperaturnim razlikama. Time se sprječava skupljanje kondenzata. Vodi se računa i o odgovarajućem skladištenju, pa su cijevi položene vodoravno. Time se sprječava savijanje cijevi. Sve cijevi u našem prodajnom programu imaju i certifikate. Cijevi se mogu razrezati prema željenim dimenzijama ili obraditi prema vašim željama.

Hromirane šipke/klipnjače

U ponudi imamo različite hromirane klipnjače/šipke koje se koriste za izradu hidrauličnih/pneumatskih cilindara i vodilica. Dostupne su u dimenzijama od Ø 18 mm do Ø 100 mm. U ponudi su i u različitim materijalima, kao što su: CK – 45, 42Crmo4, 20Mnv6, INOX, Nikrom, kaljene i dvaput hromirane. Vanjska obrada klipnjače je u toleranciji f7. Debljina nanosa kroma iznosi od 10 do 25 my (ovisno o promjeru klipnjače).

Kontakt

Mob: +387 61 646 017 | Fax: +387 32 666 330 | Email: hidraulik.tim@gmail.com | Adresa: Ciglanska bb, 74264 Jelah BiH

Contact usCaptcha image

Nemožete pročitati? Ovdje kliknite da osvježite.