KO SMO MI ČIME SE BAVIMO

Naša kompanija je mala kompanija koja djeluje na međunarodnim tržištima ali uglavnom u Europskoj uniji. Iskusni smo proizvođači metalnih dijelova iz Bosne i Hercegovine. Naša lokacija, iskusni radnici i upravljanje projektnim pristupom omogućavaju nam da ponudimo specifična hidraulična sistemska rješenja specifična za naše kupce. Posjedujemo 15 godina iskustva u proizvodnji hidrauličnih cilindara i raznih hidrauličnih komponenti. Imamo širok asortiman i trenutno proizvodimo hidraulične cilindre za nekoliko kompanija u Evropskoj uniji. Naš cilj je još više proširiti portofolio, dobiti nove partnere i tržišta kada je to moguće. Ulažemo u nove mašine, proizvode i ljude kako bismo proširili svoj portofolio i proizvodni asortiman. Takođe smo otvoreni i zainteresovani za nove proizvode i projekte u proizvodnji metalnih komponenti. Interakcija iskustva, kombinovana upotreba standardnih i najsavremenijih tehnologija i primjena hidrauličnih komponenti u specifičnim modulima i sistemima za kupca je osnova za ispunjavanje zahtjeva kupaca na svakom projektu. U mogućnosti smo da definišemo tehničke specifikacije dimenzija, funkcionalnosti, cikličnosti, fluidnosti i vrste primjene kao podršku novim projektima koristeći nove dostupne alate. Za primjenu razmatramo hidraulične tečnosti, brzinu, frekvenciju i radnu temperaturu čime se postižu visoki standardi kvaliteta, pouzdanosti i trajnih performansi proizvoda. Pružamo preliminarnu montažu koja uključuje detaljnu listu komponenti i zaptivača. Nakon odobrenja idejnog projekta montaže, sa strane kupaca, počinjemo sa završnim dizajnom koji uključuje sve konstruktivne projekte i detaljnu listu komponenti i zaptivača. Projekti su podržani sa svim podacima i specifikacijama, komponentama, količinom proizvoda, datumom isporuke, CNC programima, montažnim i drugim crtežima. Naše glavne aktivnosti u poslovanju su održavanje visokog kvaliteta naših kvalificiranih radnika, proizvoda, brzih isporuka roba i usluga.

Zaptivni elementi

Postoji više vrsta zaptivki i cilindara. Međusobno se razlikuju oblikom i materijalom, s obzirom na način ugradnje, temperaturno područje rada i tlak u kojemu djeluje hidraulični cilindar. Hidraulične zaptivke su važne za smanjivanje gubitka tekućine u hidrauličkim radovima, zato uvelike utječu na efikasnost hidrauličnih naprava. Hidraulik Tim u ponudi ima sve vrste zaptivnih elemenata, a vodeći smo u BiH po kvaliteti istih.

Hidraulični cilindri

Hidraulični cilindar je sastavni dio u hidraulici koji vrši glavnu funkciju. To je hidraulični potrošač koji pretvara energiju hidrauličnog medija u koristan rad. Njegova ulazna veličina jest hidraulični medij pod tlakom koji djeluje na površinu klipa hidrauličnoga cilindra. Time uzrokuje pravocrtno kretanje klipa, a kao posljedica toga i klipnjače koja je povezana s teretom. Tako se energija hidrauličnoga medija pretvara u provodljivu snagu koja djeluje pravocrtno. Hidraulični medij uglavnom je mineralno ulje; u hidraulici se upotrebljavaju i sintetička ulja i emulzije, a sve više i voda (vodena hidraulika).

Honovane cijevi

Hladno vučene cijevi za izradu cilindara iz materijala ST – 52.3, BK+S, DIN 2391. Tolerancija unutarnje obrade je H8. U prodajnom programu su cijevi unutarnjeg promjera od Ø 30 mm do Ø 300 mm. Cijevi su zaštićene posebnim uljem protiv hrđanja. Cijevi je potrebno čuvati na stalnoj sobnoj temperaturi, kako ne bi bile izložene velikim temperaturnim razlikama. Time se sprječava skupljanje kondenzata. Vodi se računa i o odgovarajućem skladištenju, pa su cijevi položene vodoravno. Time se sprječava savijanje cijevi. Sve cijevi u našem prodajnom programu imaju i certifikate. Cijevi se mogu razrezati prema željenim dimenzijama ili obraditi prema vašim željama.

Hromirane šipke/klipnjače

U ponudi imamo različite hromirane klipnjače/šipke koje se koriste za izradu hidrauličnih/pneumatskih cilindara i vodilica. Dostupne su u dimenzijama od Ø 18 mm do Ø 100 mm. U ponudi su i u različitim materijalima, kao što su: CK – 45, 42Crmo4, 20Mnv6, INOX, Nikrom, kaljene i dvaput hromirane. Vanjska obrada klipnjače je u toleranciji f7. Debljina nanosa kroma iznosi od 10 do 25 my (ovisno o promjeru klipnjače).